ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen tájékoztató célja, hogy közérthetően bemutassa önnek a www.bpdros.hu honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelés műveleteket. A jelen tájékoztató az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679 sz. rendelet) követelményeinek megfelelően készült.

A www.bpdrops.hu adatkezelőjének elérhetősége:

Drops AG Kft.

Adószámunk: 26335481-2-41

Postacím: 1034 Budapest San Marco u. 49. Hungary

Telefonszám: +36 20 960 4393

E-mail címünk: budapestdrops@gmail.com

Igénybe vett adatfeldolgozói szolgáltatások:

 

IT szolgáltatás: Hollódi Gergely,

Postacíme: 1034 Budapest San Marco u. 49. Hungary

Telefonszáma +36 20 9 604 393,

E-mail címe: aromabotanica@gmail.com​

Tárhely szolgáltatás: Wix.com

Cím: 500 Terry A Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA 94158, USA

Telefon +1 415-329-4609

E-mail: support@wix.com

Kapcsolattartásra használt online szolgáltatás:

Wix.com, 500 Terry A Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA 94158, USA

Available online payment service provider: PayPal, address: 12312 Port Grace Blvd, La Vista, NE 68128

Igénybe vett online fizetési szolgáltató:

 

PayPal, címe: 12312 Port Grace Blvd, La Vista, NE 68128

 

Az adatkezelés célja

A www.bpdrops.hu honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlap működését érintő esetleges biztonsági kockázatok beazonosítása és elhárítása, a látogatottság használat statisztikai célú rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés elődleges jogalapja a www.bpdrops.hu  és az Ön, mint a honlap felhasználójának a  minőségi tájékoztatáshoz és ismeretterjesztéshez (összefoglalva: „ a szolgáltatáshoz”) való jogos érdekének  érvényesítése.  Az EU-s, angol és magyar jogszabályok alapján egyéb, törvényekben szabályozott adatkezelési kötelezettségeink is vannak, melyekről az adatkezelés időtartama cím alatt talál tájékoztatást.

 

A honlap működése során az adatkezelő az EU-s, az angol és a magyar jogszabályokban megfogalmazott alapelveknek (többek között: átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság é s elszámoltathatóság) való megfelelés iránt.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A honlap használata során személyes adatait annak technikai működtetéséhez szükséges mértékben az informatikai rendszerek rögzítik (internetszolgáltatók, szerverek, honlapok). Ez többek között lehetőséget biztosít a hatóságok számára  az esetleges informatikai bűncselekmények felderítésére.

 

A honlap alapszolgálatatása térítésmentes, igénybevétele nem regisztrációhoz kötött. Amennyiben a regisztrált tartalmakat veszi igénybe, azokat név, email cím megadásával 14 napig térítésmentesen  tekintheti meg. Amennyiben a honlap tartalmát korlátlanul szeretné megtekinteni az előfizetés keretében teheti meg.

 

A könnyebb áttekinthetőség szempontjából a honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelési idők egy táblázatban tekintehetők meg e tájékoztató Mellékletében.

 

Címzettek és kategóriáik

 

Az ön személyes adatait a www.blendingsecrets.com munkatársai és az igénybe vett adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek nem adják ki. Minden munkatárs titoktartási nyilatkozatot ír alá, mielőtt személyes adatokat kezelhet. Az EU-ban (Magyarország) és az igénybe vett amerikai székhelyű szolgáltatóknál megvalósuló adatkezelésen kívül személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk.

 

A websütik használatáról

 

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.

Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) , és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

A GDPR a következő jogokat biztosítja a honlap felhasználói számára:

A hozzáférési jog, ami azt jelenti, hogy jogában áll megtudni, hogy a honlapunk feldolgoz-e önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, hozzáférjen azokhoz.

 

A helyesbítéshez való jog:  ön bármikor jogosult az  általunk kezelt, de helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.  Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vontakozó személyes adatokat, illetve  kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

 

A törléshez való jog: Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, vagy a szerződés megszűnt. A törlés olyan adatokra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznünk. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: kötelesek vagyunk korlátozni a személyes adat kezelését erre irányuló kérelme esetén. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján az ön jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatok kezelését korlátoznunk kell. Korlátozott adatként addig kell kezelnünk, amíg az adatkezelési cél vagy a jogos érdek fennáll, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Adathordozhatósághoz való jog: ön kikérheti hogy önre vonatkozóan kezelt adatok, vagy hogy azt más szolgáltató számára továbbítsuk.

A hozzájárulás visszavonásának joga: ön bármikor jogult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben,  az egyéb törvényi és szerződéses kötelezettségekre figyelemmel, adatait töröljük rendszerünkből.

 

Panasz benyújtásának lehetősége

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban esetlegesen panasza merülne fel, azt a budapestdrops@gmail.com e-cimen teheti meg. Munkatársaink 25 napon belül kivizsgálják panaszét és választ adanak kérdésére.  Amennyiben nem találja kielőgítőnek a válaszunk, nemzeti adatvédelmi hatoságokhoz is fordulhat, névszerint:

 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben ön más állam polgára, annak nemzeti hatóságának emelhet esetleges panaszt a honlap működésével kapcsolatban.

Önnek jogsértés esetén jog van bírósághoz is fordulni. A Felhasználó a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Tv.  alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

A honlap használata

 

Amennyiben ön nem járul hozzá személyes adatainak a fent említett feltételekkel történő kezeléséhez sajnos szolgáltatásaink nem válnak elérhetővé az ön számára. A Honlap működése során a a transzparens működésre törekszik, az adatminimálizálás és az elszámoltathatóság elveinek gyakorlati megvalósításán keresztül.

 

Köszönjük megtisztelő figyemét!

Reméljük, hogy hamarosan regisztrált felhaszálóink között üdvözölhetjük önt is!

A honlap funkciói és a kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Jogalapja

Időtartama

1)     HONLAP LÁTOGATÁSA

Az ön IP címe

Felhasználói élmény biztosítása

A honlap felhasználójának minőségi szolgáltatáshoz és információhoz való jogos érdekének érvényesítése GDPR 6. cikk (1) bek (f)

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja

2)     REGISZTRÁCIÓ

Teljes név, e-mail cím, cím, telefonszám, tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, ÁFA-s számla esetén név, cím és adóazonosító jel, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód

A honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása, a működést érintő esetleges biztonsági kockázatok beazonosítása, a látogatottság anoním mérésére, anoním statisztika készítése. A webáruházban történő vásárlás,. megrendelés, számla kiállítása, vásárlók nyilvántartása, megrendelések teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása,számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás

Az ön hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek (a)

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig. Vásárláshoz kapcsolódó adatok esetén a szerződés teljesítéséig illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig. ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig

3)     HÍRLEVÉL

Teljes név, e-mail cím, egyéb, nem kötelezően megadandó adatok

Kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés hírekről, új akciókról, új termékeinkről értesítés

Az ön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek (a)

A hírlevélről történő leiratkozásig

4)     DIREKT MARKETING SZOLGÁLTATÁS

 

Teljes név, e-mail cím, egyéb, nem kötelezően megadandó adatok

Az ön felhasználói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat küldünk, üzletszerzési célból megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatjuk

Hozzájárulás , GDPR 6. Cikk (1) bek (a)

A szolgáltatásról leiratkozásig

5)     ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

 

Teljes név, e-mail cím telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes adatokat tartalmazó üzenet

A beküldött észrevétel, panasz hatékony kivizsgálása érdekében szükséges adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bek (c)

Fogyasztóvédelmi jogi kötelezettség, Az adatkezelés időtartama: 5 év